no-img
پی دی اف کده

کتاب تاریخی | پی دی اف کده


پی دی اف کده

مطالب

موضوع : کتاب تاریخی
PDF
کتاب کالبد شکافی جریان ها مرتضی صفار هرندی دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب کالبد شکافی جریان ها مرتضی صفار هرندی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب کالبد شکافی جریان ها مرتضی صفار هرندی دانلود PDF با 113 صفحه، برای شما آماده کرده است. بدون صادر کردن یك حکم کلی درباره ماهيت گروه هاي سياسی دوران مختلف، شاید بتوان ادعا کرد که حزب گرایی در ایران همزاد روشنفکري بود. همان که به گفته رهبر معظم انقلاب بيمار متولد شد. اولين حزب سازي هاي ایران، متاثر از کليشه هاي مغرب زمين بود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / نوامبر / 2023    بازدید : 62    نویسنده : tigo
PDF
کتاب 100 دیکتاتور تاریخ نایجل کاتورن عبدالرضا هوشنگ مهدوی دانلود PDF
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب 100 دیکتاتور تاریخ نایجل کاتورن عبدالرضا هوشنگ مهدوی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب 100 دیکتاتور تاریخ نایجل کاتورن عبدالرضا هوشنگ مهدوی دانلود PDF با 402 صفحه، برای شما آماده کرده است. آخناتون در هنگام تولد آمنهوتپ نامیده شد. او فرزند آمنهوتپ سوم فرعون مصر بود که دامنه متصرفات سلسله هجدهم را در آسیا و آفریقا گسترش داد. آمنهوتپ در سال ششم پادشاهی اش، از دین قدیمی دست کشید و به یکتا پرستی خدای آمون روی آورد و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / نوامبر / 2023    بازدید : 52    نویسنده : tigo
PDF
کتاب چلچراغ شیراز تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا جلیل عرفان منش دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب چلچراغ شیراز تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا جلیل عرفان منش دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب چلچراغ شیراز تحلیلی از قیام احمد بن موسی و برادران امام رضا جلیل عرفان منش دانلود PDF با 359 صفحه، برای شما آماده کرده است. از میان برادران امام رضا (ع) شرح حال احمد بن موسی (ع) جای ویژه ای دارد، چرا که مهاجرت وی به ایران، گسترده ترین مهاجرت وی به ایران، گسترده تری مهاجرت سادات علوی و امامزادگان در عصر عباسیان به [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / نوامبر / 2023    بازدید : 52    نویسنده : tigo
PDF
کتاب امام سید احمد شهید در آینه تاریخ ابوالحسن علی ندوی محمد قاسم قاسمی دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب امام سید احمد شهید در آینه تاریخ ابوالحسن علی ندوی محمد قاسم قاسمی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب امام سید احمد شهید در آینه تاریخ ابوالحسن علی ندوی محمد قاسم قاسمی دانلود PDF با 60 صفحه، برای شما آماده کرده است. این کتاب که به طور اختصار مبارزات و خدمات امام سید احمد شهید را بررسی نموده است و در عین حال شایعات دشمنان را علیه او رد میکند، در عربی به نام "الإمام الذيلم يوف حقه من الإنصاف والاعتراف". در کشورهای [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / نوامبر / 2023    بازدید : 58    نویسنده : tigo
PDF
کتاب مادر مومنان عایشه سلیمان ندوی محمد گل گمشادزهی دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب مادر مومنان عایشه سلیمان ندوی محمد گل گمشادزهی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب مادر مومنان عایشه سلیمان ندوی محمد گل گمشادزهی دانلود PDF با 399 صفحه، برای شما آماده کرده است. گفتنی است که پیرامون زندگانی ام المؤمنین کتابهای زیادی به رشته تحریر درآمده اند که از نظر موضوع و استواری تحقیق دست کمی از این کتاب ندارند، اما باید گفت که هر نویسنده ای در عرضه زندگانی افراد برجسته تاریخی، روشی ویژه دارند و برای توضیحات [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / نوامبر / 2023    بازدید : 74    نویسنده : tigo
PDF
کتاب اسلام و ایران حجت الله ابراهیمیان دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب اسلام و ایران حجت الله ابراهیمیان دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب اسلام و ایران حجت الله ابراهیمیان دانلود PDF با 96 صفحه، برای شما آماده کرده است. در تاریخ جهان هیچ رابطه‌ای محکم‌ تر از رابطه اسلام و ایران میان یک دین و یک کشور دیده نشده است. با در نظر گرفتن این مهم که در هنگام ورود اسلام به ایران، مذاهبی چون زردشتی، مسیحیت، یهودیت، مزدکی و مانوی میان مردم رواج داشته‌ اند، بررسی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / نوامبر / 2023    بازدید : 118    نویسنده : Pario
PDF
کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی مریم میراحمدی دانلود PDF
۳۰,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی مریم میراحمدی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی مریم میراحمدی دانلود PDF با 554 صفحه ، برای شما آماده کرده است. ترجمه حاضر از روی نسخه شخصی مصنف صورت گرفته است. نسخه ای که با نسخه دیگری در دسترس است اختلاف دارد. نیمی از این اختلافات، اضافاتی است که خود مصنف پس از نشر این کتاب در سال 1952 به مرور به آن افزود. و نیمی [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 27 / نوامبر / 2023    بازدید : 166    نویسنده : Pario
PDF
کتاب تاریخ آموزش و پرورش ایران کمال درانی دانلود PDF
۲۰,۰۰۰ تومان

کتاب تاریخ آموزش و پرورش ایران کمال درانی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب تاریخ آموزش و پرورش ایران کمال درانی دانلود PDF با 167 صفحه، برای شما آماده کرده است. در زبان متعارف تاریخ را شرح و وصف وقایع گذشته می دانند هنگامی که امری زمانش منقضی گردید و به گذشته تعلق یافت در زمره تاریخ به شمار می آید. انواع دانش تاریخ انواع دانش تاریخ را در سه مفهوم مرتبط به یکدیگر می توان ارائه و تشریح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 232    نویسنده : MR
PDF
کتاب در قلمروی خانان مغول فرامرز نجد سمیعی دانلود PDF

کتاب در قلمروی خانان مغول فرامرز نجد سمیعی دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب در قلمروی خانان مغول فرامرز نجد سمیعی دانلود PDF با 431 صفحه، برای شما آماده کرده است. قضاوت انسانی در مورد گذشته هیچگاه ساکت نمیماند تمام چهره های تاریخی در تجسم دنیای بعد، در نوسان هستند؛ در مورد آنچه بوده یک رای نهایی وجود ندارد... از تشریح و تجسم وقایع تاریخی شخص تشریح کننده و زمان او روشن تر قابل شناسایی هستند تا آنچه تشریح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 109    نویسنده : MR
PDF
کتاب پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان ناصر پویا دانلود PDF
۲۵,۰۰۰ تومان

کتاب پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان ناصر پویا دانلود PDF


سایت پی دی اف کده کتاب پیدایش فاشیسم با نگاهی به تاریخ آلمان ناصر پویا دانلود PDF با 297 صفحه، برای شما آماده کرده است. حزب ناسیونال سوسیالیسم کارگران آلمان به رهبری آدولف هیتلر در سال ۱۹۳۳ در کشور آلمان به قدرت رسید و اساس یک حکومت خودکامه و دیکتاتور و رژیمی فاشیستی و توتالیتر را در این کشور بنیان گذارد که به مدت ۱۲ سال دوام یافت. این رژیم [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 22 / نوامبر / 2023    بازدید : 86    نویسنده : MR